321

اختلال شخصیت وابسته چیست؟!

➖ افراد مبتلا به اختلال شخصیت وابسته قویا به سمت دیگران کشیده می شوند. با این حال انها به قدری به دیگران متکی و بی اراده هستند که وقتی دیگران از عدم خودمختاری آنها به تنگ می آیند به آنچه خلاف میلشان است می رسند. آنها که از بی کفایتی خودشان مطمئن هستند نمی توانند بدون کمک دیگران حتی تصمیمات جزئی بگیرند.

➖ افراد مبتلا به اختلال شخصیت وابسته در صورتی که کسانی را در کنار خود نداشته باشند احساس ناامیدی و رهاشدگی می کنند. آنها از اینکه افراد نزدیک ترکشان کنند می ترسند. آنها نمی توانند خودشان فعالیتهای تازه ای را آغاز کنند زیرا احساس می کنند اگر کسی اعمال آنها را هدایت نکند مرتکب اشتباه خواهند شد.

➖ آنها برای اجتناب از اینکه مورد تنفر واقع شوند به افراط کشیده می شوند. امکان دارد آنها با تمام وجود خود را درگیر روابطی کنند و بعد از قطع شدن آن از پای در آیند. این وابستگی مفرط باعث می شود آنها فورا به دنبال رابطه ای دیگر بگردند تا این خلا را پر کنند.
تعداد بازدید: ۱۲۱ لینک کوتاه: http://newsfa.ir/wisdom/detail/402
    نظری جهت نمایش وجود ندارد.