321

داستان کوتاه و آموزنده

فرشته از خدا پرسید:
مردمانت مسجد میسازند...
نماز میخوانند...
چرا برایشان باران نمیفرستی؟؟!!

خدا پاسخ داد:
گوشه ایی از زمین دخترکی کنار مادر و برادر مریضش در خانه ای
بی سقف بازی میکند...
تا مخلوقاتم سقفی برایشان نسازند،آسمان من سقف آنهاست...

پس اجازه بارش نمیدهم!
تعداد بازدید: ۱۶۷ لینک کوتاه: http://newsfa.ir/wisdom/detail/399
    نظری جهت نمایش وجود ندارد.