321

خدا

مشکل ما خدا نیست!
مشکل ما انسانهایى هستند که خود را نماینده خدا دانستند
و با نام خدا هر کارى که خواستند کردند ….
تعداد بازدید: ۵۷ لینک کوتاه: http://newsfa.ir/wisdom/detail/369
    نظری جهت نمایش وجود ندارد.