321

خردمند

سه نشانه ی خردمندان:

- سکوت ، موقعی که ابلهان سخن
می گویند،

- اندیشه، موقعی که دیگران خیال
می کنند،

- عمل ، موقعی که تن پروران در خوابند.
تعداد بازدید: ۵۹ لینک کوتاه: http://newsfa.ir/wisdom/detail/356
    نظری جهت نمایش وجود ندارد.