321

انرژی مثبت

مردی، شبی را در خانه ای روستایی می‌گذراند. پنجره های اتاق باز نمی شد. نیمه شب احساس خفگی کرد و در تاریکی به سوی پنجره رفت، اما نمی توانست آن را باز کند. با مشت به شیشه پنجره کوبید، هجوم هوای تازه را احساس کرد و سراسر شب را راحت خوابید.
صبح روز بعد فهمید که شیشه کمد کتابخانه را شکسته است و همه شب، پنجره بسته بوده است!
او تنها با فکر اکسیژن، اکسیژن لازم را به خود رسانده بود!
افکار از جنس انرژی اند و انرژی، کار انجام می دهد...
تعداد بازدید: ۷۶ لینک کوتاه: http://newsfa.ir/wisdom/detail/343
    نظری جهت نمایش وجود ندارد.