321

عادتهائى كه موجب موفقيت در زندگى مى شود


با ملايمت = سخن بگوئيد،
عــمــيـــق = نفس بكشيد،
شــــــيــك = لباس بپوشيد،
صـبـورانه = كار كنيد.
نـجـيـبـانه = رفتار كنيد،
هــمـــواره = پس انداز كنيد،
عــاقــلانـه = بخوريد،
كــــافـــى = بخوابيد،
بى باكانه = عمل كنيد،
خـلاقـانـه = بينديشيد،
صـادقانه = كسب كنيد،
هوشمندانه = خرج كنيد،

خوشبختی یک سفراست,نه یک مقصد.
تعداد بازدید: ۱۵۵۰ لینک کوتاه: http://newsfa.ir/wisdom/detail/306
  • newsfa

    صـادقانه.. صـادقانه ..صـادقانه..

  • newsfa

    Biiiiiiig like