یکشنبه 1397/10/30

بودجه سال١٣٩٧ چه مى گويد ؟

  • کد خبر: ۳۵۱
  • تاریخ انتشار: ۲۴ آذر ۱۳۹۶ - 05:14 ب.ظ
نویسنده : سیامک قاسمی
بودجه سال١٣٩٧ چه مى گويد ؟

اولين بودجه دولت دوازدهم، توسط رييس جمهور به مجلس ارايه شد. چنين به نظر مي رسد كه بودجه سال١٣٩٧ از نظر ساختارى، بودجه متفاوتى نسبت به سال هاى گذشته است. به نظر مى رسد دولت با عقلانيت بيشتري بودجه سال١٣٩٧ را روانه مجلس كرده و برخى مصوبات لايحه بودجه سال آينده به دلیل اثرات ضد عوامگرایانه آن، مى تواند دولت را وارد حاشيه هاى مهمى كند. برخى از مهم ترين تغييرات بودجه سال آينده نسبت به سال١٣٩٦ عبارت اند از:

١- بودجه پرداخت يارانه نقدى از ٣٣هزار و ٥٠٠ميلياردتومان به ٢٣هزارميلياردتومان كاهش يافته و اين، يعنى حذف يارانه نزديك به ٣١ميليون نفر در سال آينده.
٢- درآمدهاى نفتى پيش بينى شده در سال١٣٩٧ از ١١٣هزار ميليارد تومان سال١٣٩٦ به ٩٦هزار ميليارد تومان كاهش پيدا كرده است.
٣- بودجه هاى عمرانى نيز از ٧١هزار ميليارد تومان سال گذشته به ٦٠هزار  ميليارد تومان، يعنى ١٨درصد كاهش پيدا كرده است.
٤- درآمدهاى مالياتى دولت از ١١٦هزار ميليارد تومان در سال گذشته با ١٢هزار ميليارد تومان افزايش، به ١٢٨هزار ميليارد تومان افزايش يافته است.
٥- قيمت دلار در بودجه دولت ٣٥٠٠تومان و قيمت نفت به ازاي هر بشكه ٥٥دلار برآورد شده است.
٦- بسياري از رديف بودجه هاى نهادهاى خاص حذف شده است و به عنوان مثال رديف بودجه برخى سازمان هاى فرهنگى مذهبى موازي با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى در بودجه وزارت ارشاد تجميع شده است.
٧- در حوزه ساير درآمدهاى دولت، همانند درآمد از محل عوارض و خدمات دولت، مثل عوارض خروج از كشور و عوارض صدور پلاك خودرو و غيره شاهد افزايش قابل توجهى هستيم و به عنوان مثال عوارض خروج از كشور از ٧٥هزار تومان به ٢٢٠هزار تومان افزايش يافته است.
٨- دولت ترتيباتى را براى واگذارى ٧٠هزار پروژه عمرانى نيمه تمام كشور به بخش خصوصى كشور در نظر گرفته است و اين پروژه ها را به دو دسته پروژه هاى حاكميتى و تصدى گرى تقسيم بندى كرده و براى هر گروه تسهيلات خاصى را براى واگذارى در نظر گرفته اس .
٩- در بخش بودجه ساير شركت هاى دولتى، صدا و سيماى جمهورى اسلامی ايران با ١٨٠٠ميليارد تومان درآمد و ٣٣٠٠ميليارد تومان هزينه و با ١٥٠٠ميليارد تومان كسرى بودجه كه بايد از محل بودجه عمومى كشور جبران شود، زيان ده ترين شركت در اين گروه شركت هاست.
در پايان مى توان گفت در بودجه سال١٣٩٧ نسيم عقلانيت وزيدن گرفته است و بايد ديد دولت تا چه حد مى تواند در مقابل فشارهاى عمومى و رسانه اى به ويژه در مقابل تصميم مهم و مثبت كاهش بودجه يارانه ها، به ويژه يارانه هاى نقدى و حذف يارانه ٣١ميليون نفر از يارانه بگيران مقاومت كند؟


لینک کوتاه: http://newsfa.ir/special-news/351