پنجشنبه 1397/03/03

حقوق خانواده

  • کد خبر: ۲۶۷
  • تاریخ انتشار: ۸ دی ۱۳۹۵ - 01:28 ب.ظ
در چه صورت زن می تواند ازشوهرتمکین نکند؟
حقوق خانواده

ماده 1115 قانون مدنی می‌گوید: اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی، مالی یا شرافتی برای زن باشد، زن می تواند منزل علیحده اختیار کند و مادام که زن در بازگشتن به منزل معذور باشد نفقه به عهده شوهرش خواهد بود. به گزارش خبرگزاری میزان، با جاری شدن صیغه عقد و رسمیت یافتن ازدواج، هریک از زوجین نسبت به طرف مقابل دارای وظایف و تکالیف حقوقی می‌شود که عدم رعایت این حقوق و تکالیف جرم محسوب می شود و مجازات‌هایی را به‌همراه دارد.  یکی از وظایفی که زوجین در روابط زناشویی خود باید آن‌را رعایت کنند بحث تمکین است. با این حال، در موارد ذیل، اگر زن تمکین نکند مستحق دریافت نفقه خواهد بود و ناشزه محسوب نخواهد شد.
 موانع مشروع برای امتناع از تمکین
در صورتی که بودن زن با شوهر در یک منزل، خوف و ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن داشته باشد، او می تواند منزل را ترک کند و به منزل دیگری برود.ماده 1115 ق .م می گوید: "اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی، مالی یا شرافتی برای زن باشد زن می تواند منزل علیحده اختیار کند ، در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور محکمه حکم به بازگشت زن به منزل شوهر را نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن به منزل معذور باشد نفقه به عهده شوهرش خواهد بود."
 حق سکونت زن و خودداری از تمکین
در صورتی که حق سکونت به زن داده شده باشد، او می تواند از حضور در منزل شوهر خودداری و شوهر را ملزم به حضور در خانه ای کند که او تعیین می کند . اگر مطابق ماده 1114 ق. م ،حق تعیین منزل به زوجه داده شده باشد، شوهر در همان منزل با همسر خود زندگی خواهد کرد. زوجه نیز موظف به اطاعت از شوهر خود و ادای سایر وظایف زوجیت در همان منزل می باشد .
 نداشتن منزل مستقل و مناسب
در صورتی که شوهر منزل مناسب با وضعیت زن برای سکونت او پیدا نکند، در این صورت زن می تواند به خانه شوهر نرود ، مانند آن که شوهر زن خود را که شایسته داشتن خانه مستقلی است، به اتاقی که در کاروانسراست، ببرد.


لینک کوتاه: http://newsfa.ir/special-news/267