جمعه 1397/01/31

مشاوره حقوقی

  • کد خبر: ۲۶۶
  • تاریخ انتشار: ۶ دی ۱۳۹۵ - 08:55 ب.ظ
مالک ودیعه مرا نمی دهد.
مشاوره حقوقی

پرسش: ملکی را اجاره و به عنوان ودیعه، 30 میلیون تومان به مالک پرداخت کردم. حال، مدت اجاره تمام شده و مالک بازگرداندن ودیعه مرا موکول به آمدن مستأجر جدید کرده است. در این میان، به دلیل تعلل موجر در پرداخت ودیعه، ضررهای مادی و معنوی فراوانی به من وارد شده است. چگونه می‌توانم اصل پول را از وی بگیرم؟ آیا می‌توانم تعلل وی در بازپرداخت ودیعه را در حکم تمدید اجاره برای یک سال دیگر تلقی کنم؟ چگونه می‌توانم جبران ضررهای مالی خود را از وی مطالبه کنم؟
پاسخ: ماده 19 آیین نامه اجرایی قانون موجر و مستاجر مصوب 1376 مقرر کرده است که مستاجر تا زمان استرداد وجه می تواند از تحویل مال مورد اجاره خودداری کند. «چنانچه موجر مبلغی به عنوان ودیعه یا تضمین یا قرض‌الحسنه و یا سند تعهدآور و مشابه آن از مستاجر دریافت کرده ‌و در سند اجاره (عادی یا رسمی‌) درج شده باشد یا توسط خود موجر عنوان شود، در این صورت تخلیه و تحویل مورد اجاره به ‌موجر موکول به استرداد سند یا وجه یاد شده به مستاجر و ارایه‌رسید آن به ضمیمه درخواست تخلیه به مرجع قضایی و یا ارایه آن ‌به دایره اجرای ثبت و یا سپردن آن بر حسب مورد به دایره اجرای ‌دادگستری و یا دایره اجرای ثبت می‌باشد.» (ماده 19 آیین نامه اجرایی ماده 19 قانون موجر و مستاجر مصوب 1376) اگر زمان قرارداد به اتمام رسیده است و قصد تخلیه مورد اجاره را دارید می‌توانید از طریق تقدیم دادخواست به دادگاه حقوقی، وجه پرداخت شده به عنوان رهن را مطالبه کنید. همچنین می توانید ضمن دادخواست، جبران خسارات دادرسی (یعنی حق الوکاله وکیل و هزینه دادرسی) را نیز مطالبه کنید.تمدید قرارداد اجاره نیازمند توافق صریح یا ضمنی طرفین است. به عبارت دیگر، تنها در صورتی قرارداد تمدید خواهد شد که یا طرفین به صراحت بر آن توافق کرده باشند یا رفتار و گفتار هر دو طرف نشان دهنده قصد آنها بر تمدید قرارداد باشد. عدم استرداد ودیعه از سوی موجر به علت ناتوانی از پرداخت آن، نشانه رضایت وی به تمدید قرارداد اجاره نیست. ماده 501 قانون مدنی در مورد تمدید ضمنی قرارداد اجاره بیان می کند: «اگر در عقد اجاره مدت به طور صریح ذکر نشده و مال الاجاره هم از قرار روز یا ماه یا سالی فلان مبلغ معین شده باشد اجاره برای یک روز یا یک ماه یا یک سال صحیح خواهد بود و اگر مستاجر عین مستاجره را بیش از مدت های مزبوره در تصرف خود نگاه دارد و موجر هم تخلیه ید او را نخواهد، موجر به موجب مراضات[توافق] حاصله برای بقیه مدت و به نسبت زمان تصرف مستحق اجرت مقرر بین طرفین خواهد بود.»


لینک کوتاه: http://newsfa.ir/special-news/266