شنبه 1398/01/31

ادعای دبیرکل اتحادیه عرب درباره شرط بازگشت سوریه

دبیرکل اتحادیه عرب در سخنانی مدعی شد: بسیاری از کشور‌های عربی می‌گویند شرطشان برای بازگشت سوریه به اتحادیه عرب، حصول راه‌حل سیاسی، نزدیک‌تر شدن روابط سوریه با کشور‌های عربی و نیز دوری این کشور از ایران است.
ادعای دبیرکل اتحادیه عرب درباره شرط بازگشت سوریه دبیرکل اتحادیه عرب در سخنانی مدعی شد: بسیاری از کشور ‌های عربی می‌گویند شرطشان برای بازگشت سوریه به اتحادیه عرب ، حصول راه‌حل سیاسی، نزدیک‌تر شدن روابط سوریه با کشور ‌های عربی و نیز دوری این کشور از ایران است.

این اظهارات دو هفته پس از برگزاری نشست سران اتحادیه عرب در تونس عنوان می‌شود. نشستی که در آن برخی کشور ‌های عربی با بازگشت سوریه به به این اتحادیه مخالفت کردند.


لینک کوتاه: http://newsfa.ir/news/618043

کوتاه و خواندنی

قانون مورفی در سال 1949 در پایگاه نیروی هوایی ادوارز شکل گرفت. سرگرد ادوارد مورفی مهندس هوافضا بود که روی یک پروژه کار می‌کرد. در یکی از سخت‌ترین آزمایش‌های پروژه یک تکنسین سیم‌ها را برعکس وصل کرد و آ...

در بحث شركت كنيد

پربحث ترین ها