شنبه 1398/01/31

احداث شبانه سیل بند در اهواز

تلاش شبانه روزی نیروهای مردمی و امدادی برای ساخت و ترمیم سیل بند در نقاط مختلف شهر اهواز ادامه دارد.
تلاش شبانه روزی نیروهای مردمی و امدادی برای ساخت و ترمیم سیل بند در نقاط مختلف شهر اهواز ادامه دارد.

<a class='no-color' href='http://newsfa.ir/'> احداث 
</a> شبانه <a class='no-color' href='http://newsfa.ir/'>سیل بند 
</a> در <a class='no-color' href='http://newsfa.ir/'> اهواز 
</a>

<a class='no-color' href='http://newsfa.ir/'> احداث 
</a> شبانه <a class='no-color' href='http://newsfa.ir/'>سیل بند 
</a> در <a class='no-color' href='http://newsfa.ir/'> اهواز 
</a>

<a class='no-color' href='http://newsfa.ir/'> احداث 
</a> شبانه <a class='no-color' href='http://newsfa.ir/'>سیل بند 
</a> در <a class='no-color' href='http://newsfa.ir/'> اهواز 
</a>

<a class='no-color' href='http://newsfa.ir/'> احداث 
</a> شبانه <a class='no-color' href='http://newsfa.ir/'>سیل بند 
</a> در <a class='no-color' href='http://newsfa.ir/'> اهواز 
</a>

<a class='no-color' href='http://newsfa.ir/'> احداث 
</a> شبانه <a class='no-color' href='http://newsfa.ir/'>سیل بند 
</a> در <a class='no-color' href='http://newsfa.ir/'> اهواز 
</a>

<a class='no-color' href='http://newsfa.ir/'> احداث 
</a> شبانه <a class='no-color' href='http://newsfa.ir/'>سیل بند 
</a> در <a class='no-color' href='http://newsfa.ir/'> اهواز 
</a>

<a class='no-color' href='http://newsfa.ir/'> احداث 
</a> شبانه <a class='no-color' href='http://newsfa.ir/'>سیل بند 
</a> در <a class='no-color' href='http://newsfa.ir/'> اهواز 
</a>

<a class='no-color' href='http://newsfa.ir/'> احداث 
</a> شبانه <a class='no-color' href='http://newsfa.ir/'>سیل بند 
</a> در <a class='no-color' href='http://newsfa.ir/'> اهواز 
</a>

<a class='no-color' href='http://newsfa.ir/'> احداث 
</a> شبانه <a class='no-color' href='http://newsfa.ir/'>سیل بند 
</a> در <a class='no-color' href='http://newsfa.ir/'> اهواز 
</a>

<a class='no-color' href='http://newsfa.ir/'> احداث 
</a> شبانه <a class='no-color' href='http://newsfa.ir/'>سیل بند 
</a> در <a class='no-color' href='http://newsfa.ir/'> اهواز 
</a>

<a class='no-color' href='http://newsfa.ir/'> احداث 
</a> شبانه <a class='no-color' href='http://newsfa.ir/'>سیل بند 
</a> در <a class='no-color' href='http://newsfa.ir/'> اهواز 
</a>

<a class='no-color' href='http://newsfa.ir/'> احداث 
</a> شبانه <a class='no-color' href='http://newsfa.ir/'>سیل بند 
</a> در <a class='no-color' href='http://newsfa.ir/'> اهواز 
</a>

<a class='no-color' href='http://newsfa.ir/'> احداث 
</a> شبانه <a class='no-color' href='http://newsfa.ir/'>سیل بند 
</a> در <a class='no-color' href='http://newsfa.ir/'> اهواز 
</a>


لینک کوتاه: http://newsfa.ir/news/618030

کوتاه و خواندنی

قانون مورفی در سال 1949 در پایگاه نیروی هوایی ادوارز شکل گرفت. سرگرد ادوارد مورفی مهندس هوافضا بود که روی یک پروژه کار می‌کرد. در یکی از سخت‌ترین آزمایش‌های پروژه یک تکنسین سیم‌ها را برعکس وصل کرد و آ...

در بحث شركت كنيد

پربحث ترین ها