شنبه 1397/12/04

پادشاه و ولیعهد عربستان در حرم پیامبر (ص)

  • کد خبر: ۶۰۱۳۷۵
  • تاریخ انتشار: ۴ مهر ۱۳۹۷ - ۰۶:۵۸ ق.ظ
  • مرجع خبر: انتخاب
  • گروه خبر: سیاسی
سلمان بن عبدالعزیز پادشاه و محمد بن سلمان ولیعهد سعودی با حضور در حرم مطهر پیامبر(ص) در این مکان مقدس نماز اقامه کردند.
سلمان بن عبدالعزیز پادشاه و محمد بن سلمان ولیعهد سعودی با حضور در حرم مطهر پیامبر(ص) در این مکان مقدس نماز اقامه کردند.

<a class='no-color' href='http://newsfa.ir/'>پادشاه 
</a> و <a class='no-color' href='http://newsfa.ir/'> ولیعهد 
</a> <a class='no-color' href='http://newsfa.ir/'> عربستان 
</a> در <a class='no-color' href='http://newsfa.ir/'> حرم پیامبر 
</a> (ص)

<a class='no-color' href='http://newsfa.ir/'>پادشاه 
</a> و <a class='no-color' href='http://newsfa.ir/'> ولیعهد 
</a> <a class='no-color' href='http://newsfa.ir/'> عربستان 
</a> در <a class='no-color' href='http://newsfa.ir/'> حرم پیامبر 
</a> (ص)

<a class='no-color' href='http://newsfa.ir/'>پادشاه 
</a> و <a class='no-color' href='http://newsfa.ir/'> ولیعهد 
</a> <a class='no-color' href='http://newsfa.ir/'> عربستان 
</a> در <a class='no-color' href='http://newsfa.ir/'> حرم پیامبر 
</a> (ص)

<a class='no-color' href='http://newsfa.ir/'>پادشاه 
</a> و <a class='no-color' href='http://newsfa.ir/'> ولیعهد 
</a> <a class='no-color' href='http://newsfa.ir/'> عربستان 
</a> در <a class='no-color' href='http://newsfa.ir/'> حرم پیامبر 
</a> (ص)

<a class='no-color' href='http://newsfa.ir/'>پادشاه 
</a> و <a class='no-color' href='http://newsfa.ir/'> ولیعهد 
</a> <a class='no-color' href='http://newsfa.ir/'> عربستان 
</a> در <a class='no-color' href='http://newsfa.ir/'> حرم پیامبر 
</a> (ص)

<a class='no-color' href='http://newsfa.ir/'>پادشاه 
</a> و <a class='no-color' href='http://newsfa.ir/'> ولیعهد 
</a> <a class='no-color' href='http://newsfa.ir/'> عربستان 
</a> در <a class='no-color' href='http://newsfa.ir/'> حرم پیامبر 
</a> (ص)

<a class='no-color' href='http://newsfa.ir/'>پادشاه 
</a> و <a class='no-color' href='http://newsfa.ir/'> ولیعهد 
</a> <a class='no-color' href='http://newsfa.ir/'> عربستان 
</a> در <a class='no-color' href='http://newsfa.ir/'> حرم پیامبر 
</a> (ص)

<a class='no-color' href='http://newsfa.ir/'>پادشاه 
</a> و <a class='no-color' href='http://newsfa.ir/'> ولیعهد 
</a> <a class='no-color' href='http://newsfa.ir/'> عربستان 
</a> در <a class='no-color' href='http://newsfa.ir/'> حرم پیامبر 
</a> (ص)

<a class='no-color' href='http://newsfa.ir/'>پادشاه 
</a> و <a class='no-color' href='http://newsfa.ir/'> ولیعهد 
</a> <a class='no-color' href='http://newsfa.ir/'> عربستان 
</a> در <a class='no-color' href='http://newsfa.ir/'> حرم پیامبر 
</a> (ص)

<a class='no-color' href='http://newsfa.ir/'>پادشاه 
</a> و <a class='no-color' href='http://newsfa.ir/'> ولیعهد 
</a> <a class='no-color' href='http://newsfa.ir/'> عربستان 
</a> در <a class='no-color' href='http://newsfa.ir/'> حرم پیامبر 
</a> (ص)

<a class='no-color' href='http://newsfa.ir/'>پادشاه 
</a> و <a class='no-color' href='http://newsfa.ir/'> ولیعهد 
</a> <a class='no-color' href='http://newsfa.ir/'> عربستان 
</a> در <a class='no-color' href='http://newsfa.ir/'> حرم پیامبر 
</a> (ص)

<a class='no-color' href='http://newsfa.ir/'>پادشاه 
</a> و <a class='no-color' href='http://newsfa.ir/'> ولیعهد 
</a> <a class='no-color' href='http://newsfa.ir/'> عربستان 
</a> در <a class='no-color' href='http://newsfa.ir/'> حرم پیامبر 
</a> (ص)

<a class='no-color' href='http://newsfa.ir/'>پادشاه 
</a> و <a class='no-color' href='http://newsfa.ir/'> ولیعهد 
</a> <a class='no-color' href='http://newsfa.ir/'> عربستان 
</a> در <a class='no-color' href='http://newsfa.ir/'> حرم پیامبر 
</a> (ص)

<a class='no-color' href='http://newsfa.ir/'>پادشاه 
</a> و <a class='no-color' href='http://newsfa.ir/'> ولیعهد 
</a> <a class='no-color' href='http://newsfa.ir/'> عربستان 
</a> در <a class='no-color' href='http://newsfa.ir/'> حرم پیامبر 
</a> (ص)


لینک کوتاه: http://newsfa.ir/news/601375

کوتاه و خواندنی

قانون مورفی در سال 1949 در پایگاه نیروی هوایی ادوارز شکل گرفت. سرگرد ادوارد مورفی مهندس هوافضا بود که روی یک پروژه کار می‌کرد. در یکی از سخت‌ترین آزمایش‌های پروژه یک تکنسین سیم‌ها را برعکس وصل کرد و آ...

در بحث شركت كنيد

پربحث ترین ها