ثبت 166.7 میلی‌متر بارش در سال جاری در حالی است که مقدار بارش‌ها در مدت مشابه سال گذشته 226.3 میلی‌متر ثبت شده که مقایسه این دو رقم، نشان‌دهنده کاهش 26.3درصدی بارشها در سال جاری است. به عبارتی در سال آبی جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل هنوز 59.6 میلیمتر کسری بارش داریم.

از مجموع 166.7 میلی‌متر بارش ایران، 8.3 میلی‌متر در خردادماه 97 باریده است، این در حالی است که در مدت مشابه سال قبل (اول تا سی و یکم خرداد 96) تنها یک میلی‌متر بارش در ایران ثبت شده بود.

بازگشت روزهای بدون بارش/کسری 60 میلیمتری باران در ایران نسبت به سال قبل

همچنین میزان بارشهای ایران در مدت مشابه در 49 سال گذشته (درازمدت) به‌طور متوسط 237.1 میلی‌متر بوده که در مقایسه با میزان بارشهای سال جاری، از کاهش 29.7درصدی بارش‌ها در سال آبی 97 ــ 96 حکایت دارد.

در این مدت پربارش‌ترین نقطه کشور "رامسر ــ صفارود" در استان مازندران با ثبت 961 میلی‌متر بارش و کم‌بارش‌ترین نقطه کشور "هوشک ــ سراوان" در استان سیستان و بلوچستان با ثبت 3.3 میلی‌متر بارش بوده است.

 وضعیت بارش های ایران در آغاز تابستان چگونه است؟