دوشنبه 1397/12/27

بحران زباله در چناران

سال ۱۳۹۶ با توجه به دستورالعمل استانداری خراسان رضوی مبنی بر تجمیع زباله‌گاه، (از بین شهرهای چناران، گلبهار و گلمکان) چناران به عنوان شهر منتخب، معرفی و زباله‌گاه این شهر محل دفن زباله‌های شهرهای مذکور شد. بدیهی است با افزایش زباله ورودی به این زباله‌گاه شاهد بحران محیط زیستی در این منطقه هستیم که با توجه به اینکه استانداردهای لازمه در آن رعایت نمی‌شود بر اهمیت این موضوع می‌افزاید.
سال ۱۳۹۶ با توجه به دستورالعمل استانداری خراسان رضوی مبنی بر تجمیع زباله‌گاه، (از بین شهرهای چناران ، گلبهار و گلمکان) چناران به عنوان شهر منتخب، معرفی و زباله‌گاه این شهر محل دفن زباله‌های شهرهای مذکور شد. بدیهی است با افزایش زباله ورودی به این زباله‌گاه شاهد بحران محیط زیستی در این منطقه هستیم که با توجه به اینکه استانداردهای لازمه در آن رعایت نمی‌شود بر اهمیت این موضوع می‌افزاید.

ادغام زباله‌های بیمارستانی با سایر زباله‌ها، آتش زدن، دفن زباله با فاصله زمانی زیاد، کنترل نکردن شیرابه و همچنین تغذیه حیوانات و پرندگان از آن‌ها مهمترین عوامل به خطر افتادن محیط زیست این منطقه است که گسترش بیماری‌های گوناگون را نیز به همراه خواهد داشت. قطعا با مدیریت صحیح بحران زباله می‌توان بخش زیادی از این طلای کثیف را توسط بازیافت، تولید سوخت و کود به کسب درآمد تبدیل نمود و از تخریب محیط زیست که به مراتب مهمتر است، جلوگیری کرد.

گفتنی است در سطح کشور هر ایرانی روزانه ۶۰۰ تا ۷۰۰ گرم زباله تولید می‌کند و این رقم در شهرستان چناران ۶۳۰ گرم است، در حالی که میزان تولید زباله استاندارد جهانی در روز ۳۲۰ گرم است.

<a class='no-color' href='http://newsfa.ir/'>بحران زباله 
</a> در <a class='no-color' href='http://newsfa.ir/'>چناران </a>

<a class='no-color' href='http://newsfa.ir/'>بحران زباله 
</a> در <a class='no-color' href='http://newsfa.ir/'>چناران </a>

<a class='no-color' href='http://newsfa.ir/'>بحران زباله 
</a> در <a class='no-color' href='http://newsfa.ir/'>چناران </a>

<a class='no-color' href='http://newsfa.ir/'>بحران زباله 
</a> در <a class='no-color' href='http://newsfa.ir/'>چناران </a>

<a class='no-color' href='http://newsfa.ir/'>بحران زباله 
</a> در <a class='no-color' href='http://newsfa.ir/'>چناران </a>

<a class='no-color' href='http://newsfa.ir/'>بحران زباله 
</a> در <a class='no-color' href='http://newsfa.ir/'>چناران </a>

<a class='no-color' href='http://newsfa.ir/'>بحران زباله 
</a> در <a class='no-color' href='http://newsfa.ir/'>چناران </a>

<a class='no-color' href='http://newsfa.ir/'>بحران زباله 
</a> در <a class='no-color' href='http://newsfa.ir/'>چناران </a>

<a class='no-color' href='http://newsfa.ir/'>بحران زباله 
</a> در <a class='no-color' href='http://newsfa.ir/'>چناران </a>

<a class='no-color' href='http://newsfa.ir/'>بحران زباله 
</a> در <a class='no-color' href='http://newsfa.ir/'>چناران </a>

<a class='no-color' href='http://newsfa.ir/'>بحران زباله 
</a> در <a class='no-color' href='http://newsfa.ir/'>چناران </a>

<a class='no-color' href='http://newsfa.ir/'>بحران زباله 
</a> در <a class='no-color' href='http://newsfa.ir/'>چناران </a>

<a class='no-color' href='http://newsfa.ir/'>بحران زباله 
</a> در <a class='no-color' href='http://newsfa.ir/'>چناران </a>


لینک کوتاه: http://newsfa.ir/news/564192

کوتاه و خواندنی

قانون مورفی در سال 1949 در پایگاه نیروی هوایی ادوارز شکل گرفت. سرگرد ادوارد مورفی مهندس هوافضا بود که روی یک پروژه کار می‌کرد. در یکی از سخت‌ترین آزمایش‌های پروژه یک تکنسین سیم‌ها را برعکس وصل کرد و آ...

در بحث شركت كنيد

پربحث ترین ها