چهارشنبه 1397/07/25

طرح جامع تنفس جنگل در حال اجراست

قائم مقام سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور گفت: طرح جامع و راهبردی تنفس و استراحت جنگل بر اساس برنامه در حال اجراست.

به گزارش اقتصاد آنلاین، ناصر مقدسی، طرح توقف بهره‌برداری صنعتی و تجاری از جنگل های شمال را گام نخست از مجموعه اقدامات این طرح راهبردی دانست و خاطرنشان کرد: طرح تنفس جنگل اعمال مجموعه ای از سیاست ها و اجرای برنامه ها و اقداماتی است که اکوسیستم شکننده و آسیب پذیر و ناپایدار جنگل را به سمت پایداری و ارتقای شاخص های کمی و کیفی در مواجهه با تهدیدات حال حاضر و آینده پیش می برد.

قائم مقام سازمان جنگل ها اضافه کرد : تاکنون ۶۸ قرارداد بهره‌برداری در ۵۸۰ هزار هکتار خاتمه یافته و سایر قراردادها رو به اتمام است.

وی درباره مواد اولیه کارخانه ها و صنایع چوب و کاغذ تصریح کرد: تأمین چوب صنایع باید از منابع جایگزین چوب به ویژه ضایعات بخش کشاورزی و نیز توسعه زراعت چوب و واردات آن تأمین شود و جنگل های باقیمانده باستانی و هیرکانی که در شرایط ناپایداری قرار دارد به منظور کارکردهای حیاتی باید کاملاً مورد حفاظت قرار گیرد.


لینک کوتاه: http://newsfa.ir/news/487073

کوتاه و خواندنی

قانون مورفی در سال 1949 در پایگاه نیروی هوایی ادوارز شکل گرفت. سرگرد ادوارد مورفی مهندس هوافضا بود که روی یک پروژه کار می‌کرد. در یکی از سخت‌ترین آزمایش‌های پروژه یک تکنسین سیم‌ها را برعکس وصل کرد و آ...

در بحث شركت كنيد

پربحث ترین ها