چهارشنبه 1397/04/27

پیش‌بینی ابوطالبی از نقض برجام توسط آمریکا

معاون سیاسی دفتر رییس جمهور برجام را تفاهمی دوجانبه برای آرامش صحنه بین‌الملل خواند که به بهانه‌ای جهت تشدیداختلاف تبدیل شد؛ گامی که آمریکا درحال برداشتن آن است.
در یادداشت توئیتری حمید ابوطالبی آمده است: برجام‌ صرفا گامی تاریخی درعرصه عدم‌اشاعه بود؛ امابااقدام آمریکا،درحال تبدیل شدن به بازیگری تاریخی درتعاملات ایران وآمریکاو عرصه ‌جهانی است.

پیش بینی معاون روحانی از نقض برجام توسط آمریکا

سیاسی‌کردن برجام در داخل آمریکا واعلام خلاف‌واقع عدم‌پایبندی ایران، به‌سرعت ایران‌ وآمریکا را به مرحله جدیدی ازاختلاف رساند  و این باور را منتقل می‌کند که بردیوار بلند بی‌اعتمادی ما، نقض‌عهد،خصومت ‌مستمر وعدم امکان عملی تفاهم نیز افزوده گردید؛ راه‌ تداوم هرگونه سخن و گفت‌وگو میان دو کشور بسته‌ شد. لیست‌بلندخصومت‌های بیش از شش‌دهه ای با ایران، بلندتر و سیاه‌تر شد، امکان‌انتقال‌ از سخن‌پراکنی‌های رتوریک به خصومت‌ورزی‌های عملی بیشتر گردید،بی‌ثباتی منطقه‌ای باناسیونالیسم آمریکا روز افزون شد، نزاع درونی درمقابله باتروریسم بالا گرفت ،امکان تفاهم درچالش‌های منطقه ‌ای ازمیان رفت.

با بازگشت زورگویی یک‌جانبه درعرصه بین‌الملل،جبهه ‌بندی وخط‌کشی‌های تازه ضرورت بیشتری یافت، جهان ناامن‌تر و نگرانی خردمندان بیشتر شد،زیرا برجام که تفاهمی برای آرامش صحنه بین‌الملل ودوجانبه بود،به بهانه‌ای جهت تشدید اختلاف تبدیل گردید؛ گامی که آمریکا درحال برداشتن آن است.

لینک کوتاه: http://newsfa.ir/news/470783

کوتاه و خواندنی

قانون مورفی در سال 1949 در پایگاه نیروی هوایی ادوارز شکل گرفت. سرگرد ادوارد مورفی مهندس هوافضا بود که روی یک پروژه کار می‌کرد. در یکی از سخت‌ترین آزمایش‌های پروژه یک تکنسین سیم‌ها را برعکس وصل کرد و آ...

در بحث شركت كنيد

پربحث ترین ها