گروه شماره یک
تعداد بازدید: ۱۸۳۹ ۵
  • بشر امروز در دوره ای از زمان بسر میبرد فقط ب مادیات تجملات ودیجیتال می اندیشد این سراب زر و ثروت جهنم روحش خواهد شد.عشق ورزیدن به زبان بسته ها و گوش دادن و فهمیدن زبانشان راز ارامش درون و وارد شدن ب دنیای ماورائ طبیعت خواهد بود.یکی از موجوداتی که تنها صاحب معرفت بر روی کره زمین و زمان میباشد امروز در جامعه ماباید در کنار خانواده همجون یک عضو خانواده حساب شود .سگ اصحاب کهف روزی چند پی نیکان برفتوانسان شد.