شنبه 1397/05/27
    • نصیحت لقمان به فرزندش

      مرد را به عقلش وتلاشش بنگر نه به ثروتش زن را به وفایش بنگر نه به چهره و جمالش دوست را به محبتش بنگرنه به کلامش مال را به برکتش بنگرنه به مقدارش خانه را به آرامشش بنگر نه به وسعتش شخص رابه انسانیتش بنگر نه به ظاهرش سخن را به معنایش بنگر نه به گویندهش دل را به پاکی اش بنگر نه به رفتارش

    آرشیو
مریم میرزاخانی فقط یک ریاضی‌دان نبود
7/14/2018 - ۲۳ تیر ۱۳۹۷ مریم میرزاخانی فقط یک ریاضی‌دان نبود

درست یک سال پیش همین موقع خبر تلخ منتشر شد؛ «مریم میزاخانی، مادر، همسر و ریاضی‌دان نابغه پس از ۳ سال مقابله با سرطان گذشت.»