پنجشنبه 1397/10/27

اخبار تحلیلی

    • والدین بدانند :

      رفتارهای اشتباه والدین با نوجوان که باعث بی ثباتی در خانواده میشوند: - تو هیچ وقت موفق نمی شوی گواهینامه رانندگی بگیری... - تا وقتی دیپلم بگیری نمیدانی چطور از تلفن استفاده کنی... اغراقهایی از این قبیل یکی از عوامل پیدایش بی ثباتی درخانواده است. والدین عصبانی شده و قولهایی می دهند یا تهدیدهای میکنند که قادر من انجام آنها نیستند. سخنی میگویند یا کاری می کنند اما بی درنگ از کرده خود پشیمان می شوند. با این رفتارها من فرزند خود آموزش می دهند که من حرفهایی که می زنم توجه نکن و آنها را جدی نگیر چون من آن عمل نخواهم کرد.

    آرشیو
۲ معیار مهم برای سپردن مسئولیت به افراد
12/15/2018 - ۲۴ آذر ۱۳۹۷ ۲ معیار مهم برای سپردن مسئولیت به افراد

دوستی نقل می‌کرد که یک روز در مسیر رفتن به مسجد بلالِ سازمان صداوسیما فردی را دیدم که دوان دوان خود را به صفوف نماز می‌رساند. تعجب کردم چون تابه‌حال او را در جماعت ندیده بودم. هنگام اقامه نماز پشت سرش قرار گرفتم و با صحنه تاسف‌آوری روبه‌رو شدم.