شنبه 1397/04/30
    • زنان شاغل

      برای زن، شاغل بودن دشوار است. اما زن شاغل اگر بچه‌دار هم باشد دشوارتر است. این داستان درباره مادری است که سه تا بچه بازیگوش دارد. عصر یکی از روزهای تابستان، این سه بچه بازیگوش بعد از خوردن ناهار، در حیاط خلوت پلیس بازی می‌کردند. یکی از پسرها به طرف مادرش تیراندازی کرد و فریاد زد: «بَنگ، شما کشته شدید.» او بر روی زمین افتاد و چون بلافاصله از زمین بلند نشد، یکی از همسایه‌ها به طرف او دوید تا ببیند که آیا هنگام افتادن بر روی زمین برایش اتفاقی افتاده است. وقتی همسایه به طرف او خم شد، مادر خسته یک چشم خود را باز کرد و گفت: «هش...مرا تکان نده، این تنها فرصتی است که می‌توانم استراحت کنم.» تقدیم به تمام زنان خانه‌دار ، خانه‌دار-شاغل سرزمینم

    آرشیو
مریم میرزاخانی فقط یک ریاضی‌دان نبود
7/14/2018 - ۲۳ تیر ۱۳۹۷ مریم میرزاخانی فقط یک ریاضی‌دان نبود

درست یک سال پیش همین موقع خبر تلخ منتشر شد؛ «مریم میزاخانی، مادر، همسر و ریاضی‌دان نابغه پس از ۳ سال مقابله با سرطان گذشت.»