چهارشنبه 1395/08/05

پیشخوان ۴ آبان ۱۳۹۵

    • آنچه آقايان بايد بدانند

      كت و شلوار آقایان در جلسات رسمی مانند جلسات اداری، سمینارها، كنفرانس‌ها، میهمانی‌های اداری و دیدارهای رسمی باید مشخصات زیر را داشته باشد تا رسمی به حساب بیاید: ۱- هیچ كت تكی به درد هیچ مجلس رسمی نمی‌خورد. بنابراین در جلسات رسمی با كت تك ظاهر نشوید. ٢- رنگ كت...

    آرشیو
یادداشت- عبدالرحیم سعیدی راد
10/22/2016 - ۱ آبان ۱۳۹۵ یادداشت- عبدالرحیم سعیدی راد

آفت های شعر امروز