یکشنبه 1396/11/01
    • خنده، بهترین درمان

      خنده مسری است. صدای قاه قاه خنده خیلی مسری تر از سرفه، عطسه و خمیازه است. وقتی که افرادی با هم می خندند، پیوند بینشان قوی تر می شود و صمیمیتشان افزایش می یابد. همچنین خنده باعث شروع تغییرات سالمی در بدن می شود. خنده منجر به تقویت سیستم ایمنی می شود، انرژی را افزایش می دهد، درد را کاهش می دهد، شما را در مقابل تاثیرات مخرب استرس، محافظت می کند. بهتر از همه اینکه خنده درمانی ارزشمند، تفریح، رایگان و راحت است.

    آرشیو
قالیباف چه شهر و شهرداری ای را تحویل نجفی داد؟
1/13/2018 - ۲۳ دی ۱۳۹۶ قالیباف چه شهر و شهرداری ای را تحویل نجفی داد؟

بر اساس مصوبه شورای پنجم شهر تهران مقرر شد تا محمدعلی نجفی گزارشی از وضعیت شهر تهران و شهرداری که تحویل گرفته است ظرف مدت 100 روز به شورا ارائه کند و فردا –یکشنبه مورخ 24.10.96- قرار است تا شهردار پایتخت این گزارش را در صحن پارلمان شهری ارائه دهد. این موضوع بهانه ای شد تا کارنامه 12ساله قالیباف را بار دیگر تورق کنیم و البته به برخی وعده های شهردار جدید تهران نیز که اکنون نزدیک به 5ماه است سکان شهر را در دست گرفته نیم نگاهی بیاندازیم.