یکشنبه 1395/11/03

پیشخوان ۲۳ دی ۱۳۹۵

    • جملاتي كوچك، مفاهيمي بزرگ :

      -آنقدر خوب باشيد که ببخشيد، امّا آنقدر ساده نباشيد که دوباره اعتماد کنید! اگر احساس افسردگی دارید، درگير گذشته هستید. اگر اضظراب دارید، درگير آینده! و اگر آرامش دارید، در زمان حال به سر مي بريد. پس در لحظه زندگی کنید...! قدر لحظه ها را بدانيد! زمانی می رس...

    آرشیو
براي هيچ كدامتان نمي نويسم ! - یادداشت_هادی مظفری
1/20/2017 - ۱ بهمن ۱۳۹۵ براي هيچ كدامتان نمي نويسم ! - یادداشت_هادی مظفری

براي اتشنشاني نمي نويسم كه ديشب شيفتش را عوض كرد با رفيقش! من صبح مي ايم وتوجاي من ،امشب بيا ايستگاه !