سه شنبه 1398/02/03
    • اختلال شخصیت وابسته چیست؟!

      ➖ افراد مبتلا به اختلال شخصیت وابسته قویا به سمت دیگران کشیده می شوند. با این حال انها به قدری به دیگران متکی و بی اراده هستند که وقتی دیگران از عدم خودمختاری آنها به تنگ می آیند به آنچه خلاف میلشان است می رسند. آنها که از بی کفایتی خودشان مطمئن هستند نمی توانند بدون کمک دیگران حتی تصمیمات جزئی بگیرند. ➖ افراد مبتلا به اختلال شخصیت وابسته در صورتی که کسانی را در کنار خود نداشته باشند احساس ناامیدی و رهاشدگی می کنند. آنها از اینکه افراد نزدیک ترکشان کنند می ترسند. آنها نمی توانند خودشان فعالیتهای تازه ای را آغاز کنند زیرا احساس می کنند اگر کسی اعمال آنها را هدایت نکند مرتکب اشتباه خواهند شد....

    آرشیو
۲ معیار مهم برای سپردن مسئولیت به افراد
12/15/2018 - ۲۴ آذر ۱۳۹۷ ۲ معیار مهم برای سپردن مسئولیت به افراد

دوستی نقل می‌کرد که یک روز در مسیر رفتن به مسجد بلالِ سازمان صداوسیما فردی را دیدم که دوان دوان خود را به صفوف نماز می‌رساند. تعجب کردم چون تابه‌حال او را در جماعت ندیده بودم. هنگام اقامه نماز پشت سرش قرار گرفتم و با صحنه تاسف‌آوری روبه‌رو شدم.