دوشنبه 1396/11/30
    • به زندگی لبخند بزنید

      غمها ارزش جنگيدن ندارند! رهايشان کنيد غمها آنقدر خسته اند که با کمترين بي توجهي از پا در مي آيند براي شادی بغل باز کنيد و با اميد زندگی کنيد به لبخندتان اجازه دهيد تا دنيايتان را تغييـر دهد ولي به دنيايتان اجازه ندهيد که لبخندتان را تغيير دهد. سیاه ترین شبها هم تموم میشه و تو روز روشن رو میبینی تلاشت رو بکن و هدف داشته باش تو زندگیت

    آرشیو
در حاشیه دیدار با خانواده شهدای آتش نشان حادثه پلاسکو :نجفی باز هم دروغ گفت!
1/23/2018 - ۳ بهمن ۱۳۹۶ در حاشیه دیدار با خانواده شهدای آتش نشان حادثه پلاسکو :نجفی باز هم دروغ گفت!

شهردار تهران در حاشیه دیدار با خانواده شهدای آتش نشان حادثه پلاسکو باز هم ادعای واهی دیگری را درباره مدیریت شهری گذشته بیان کرده است