جمعه 1397/08/25
    • به زندگی لبخند بزنید

      غمها ارزش جنگيدن ندارند! رهايشان کنيد غمها آنقدر خسته اند که با کمترين بي توجهي از پا در مي آيند براي شادی بغل باز کنيد و با اميد زندگی کنيد به لبخندتان اجازه دهيد تا دنيايتان را تغييـر دهد ولي به دنيايتان اجازه ندهيد که لبخندتان را تغيير دهد. سیاه ترین شبها هم تموم میشه و تو روز روشن رو میبینی تلاشت رو بکن و هدف داشته باش تو زندگیت

    آرشیو
حقیقت‌پور:انقلابی‌گری تهرانی مقدم درعمل مجاهدانه بود نه سردادن شعار
11/12/2018 - ۲۱ آبان ۱۳۹۷ حقیقت‌پور:انقلابی‌گری تهرانی مقدم درعمل مجاهدانه بود نه سردادن شعار

مشاور رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: حسن تهرانی مقدم و شاگردانش توانستند ما را که در گذشته نمی توانستیم یک خمپاره بسازیم، الان قدرت بزرگ موشکی منطقه کنند.