سه شنبه 1396/05/31
    • چگونه موفق شویم؟

      How to succeed PLAN while others are playing (برنامه ریزی کن وقتی که دیگران مشغول بازی کردنند) STUDY while others are sleeping (مطالعه کن وقتی که دیگران در خوابند) DECIDE while others are delaying (تصمیم بگیر وقتی که دیگران مردد اند) PREPARE while others are daydreaming (خود را آماده کن وقتی که دیگران درخیال پردازیند) BEGIN while others are procrastinating (شروع کن وقتی که دیگران در حال تعللند) WORK while others are wishing (کار کن وقتی که دیگران آرزو می کنند) SAVE while others are wasting (صرفه جویی کن وقتی که دیگران در حال تلف کردنند) LISTEN whil...

    آرشیو
دلبری چشم‌هایش ...
8/12/2017 - ۲۱ مرداد ۱۳۹۶ دلبری چشم‌هایش ...

شهید محسن حججی یکی از این قهرمان‌هاست که این روزها دل مردم را برده است. شهیدی که در قالب ماموريت‌هاي پاكسازي تروريست‌هاي داعشي در منطقه الجمونه نزدیک مرز تنف (مرز عراق،اردن و سوریه) به اسارت رسيد و بعد از چند روز سربريده شد.