شنبه 1395/08/01

پیشخوان ۲۹ مهر ۱۳۹۵

    • پنج تیپ شخصیتی کارآفرینان

      1- هیجان طلب شاید معروف‌ترین نوع کارآفرین. این کارآفرین همواره به دنبال هیجان است، به دنبال این که از یک کسب و کار سراغ کسب و کار دیگر برود. کار کردن با این نوع رهبر مثل سوار شدن ترن هوایی است و برای برخی دشوار است تا خود را با این همه تغییر وفق دهند. 2- مغز متفکر...

    آرشیو
داستان هفته
10/19/2016 - ۲۸ مهر ۱۳۹۵ داستان هفته

آدمی از جنس بلور - پرویز پرستویی