چهارشنبه 1395/06/10

پیشخوان ۹ شهریور ۱۳۹۵

    • « قانون پل طلايي »

      از جمله قوانین توصیه شده در مذاکره این است که اگر کسی در مذاکره به شما دروغ گفت و شما متوجه شدید که او دروغ می‌گوید، نباید این مسئله را مطرح کنید. به عبارتی، ما اصلا حق نداریم طرف مقابلمان را ضایع کنیم. چرا که در مذاکره، طرف مقابل یا همکار من است یا دوست یا یکی از اع...

    آرشیو
یادداشت نیوزفا
8/29/2016 - ۸ شهریور ۱۳۹۵ یادداشت نیوزفا

کوير لوت، روي ديگر سکه جنگل مازندران -غلامرضا بنی اسدی