جمعه 1396/09/03
    • یک مهندس به دلیل نیافتن شغل یک کلینیک باز می کند

      یک مهندس به دلیل نیافتن شغل یک کلینیک باز می کند با یک تابلو به این مضمون: درمان بیماری شما با 50 دلار. در صورت عدم موفقیت 100 دلار برگشت داده می شود." یک دکتر برای مسخره کردن او و کسب 100 دلار به آنجا می رود و می گوید: من حس ذائقهء خود را از دست داده ام. مهندس به دستیار خود می گوید: از داروی شماره 22 سه قطره. دکتر دارو را می چشد اما آن را تف می کند و می گوید این دارو نیست که گازوییل است! مهندس می گوید شما درمان شدید! و 50 دلار می گیرد. چند روز بعد دکتر برای انتقام بر می گردد و می گوید که حافظه اش را از دست داده است. مهندس به دستیار خود می گوید: از داروی شماره 22 سه قطره. دکتراعتراض می ک...

    آرشیو
درباره رفتارهای ضدونقیض امانوئل مکرون در قبال ایران چماق و هویج به شیوه فرانسوی
11/23/2017 - ۲ آذر ۱۳۹۶ درباره رفتارهای ضدونقیض امانوئل مکرون در قبال ایران چماق و هویج به شیوه فرانسوی

بازی‌های سیاسی رئیس‌جمهوری فرانسه از زمان روی کار آمدنش تا کنون، نشان داده که او به شطرنج خاورمیانه علاقمند است.