شنبه 1396/09/25
    • مهمترین چیز در زندگی چیست؟

      اگر این سوال را از کسی بکنیم که سخت گرسنه است، خواهد گفت غذا. اگر از کسی بپرسیم که از سرما دارد می میرد، خواهد گفت گرما. و اگر از آدمی تک و تنها همین سوال را بکنیم، لابد خواهد گفت مصاحبت آدمها. ولی هنگامی که این نیاز های اولیه برآورده شد ـ آیا چیزی می ماند که انسان بدان نیازمند باشد؟ فیلسوفان می گویند بلی....و آن این است که بدانیم که #ما_کیستیم و در اینجا چه می کنیم؟"

    آرشیو
بودجه سال١٣٩٧ چه مى گويد ؟
12/15/2017 - ۲۴ آذر ۱۳۹۶ بودجه سال١٣٩٧ چه مى گويد ؟

نویسنده : سیامک قاسمی