چهارشنبه 1397/07/25
    • چقدر برای خودتان ارزش قائل هستید؟

      اگر به جای آموختن، فقط روزهایتان را می گذرانید و هرساله فقط تولد می گیرید و سن تان را زیاد می کنید، بازنده محسوب می شوید. اگر فقط برای داشتن آسایش، اتومبیل و خانه عوض می کنید، بازنده هستید. اگرطولانی ترین مسافرت های شما، تا منزل خواهر و مادرتان است. اگر هر روز و هرشب، سریال های بیشتری می بینید. اگر هنوز نمی توانید روزی ده صفحه کتاب بخوانید. و اگر نمی توانید روش زندگی تان را مثل همان هایی کنید که مدام از آنها مثال می زنید، بازنده محسوب می شوید. اگر آموختن و ارتقای شخصیت خودتان را متوقف کرده اید. اگر تمام عمر، فقط یک الگو را زندگی می کنید، جز بازنده ها محسوب می شوید. اگر خوشحال بود...

    آرشیو
اثرات حرف‌های بدون پشتوانه
10/2/2018 - ۱۰ مهر ۱۳۹۷ اثرات حرف‌های بدون پشتوانه

بیان صحبت‌هایی مبنی بر این که دولت و مجلس با هماهنگی هم و برای جلوگیری از بحرانی که موسسات مالی و اعتباری به آن دچار شدند و این‌که آن‌ها بتوانند بدهی خود را به بانک مرکزی پرداخت کنند روی به افزایش نرخ ارز آوردند، قابل قبول نیست.