سه شنبه 1395/12/10

پیشخوان ۳۰ بهمن ۱۳۹۵

    • قوانين قهر كردن

      1) حق نداریم به خونواده های هم توهین کنیم. 2) حق نداریم مسایل و مشکلات کهنه رو مطرح کنیم. تو هر دعوا فقط راجع به همون موضوع بحث میکنیم. 3) شام و ناهار نپختن و شام و ناهار نخوردن نداریم. همه اعضا مثل حالت عادی باید برای غذا حاضر باشن. 4) سلام و خداحافظی در هر صورت ل...

    آرشیو
ملاحظات حقوقی در پذیرش تعهدات بانکی
2/13/2017 - ۲۵ بهمن ۱۳۹۵ ملاحظات حقوقی در پذیرش تعهدات بانکی

یادداشت حقوق - جواد نوائیان رودسری