جمعه 1395/07/09

پیشخوان ۸ مهر ۱۳۹۵

    • حتمابخونید!!!! والدین و کودکان

      هیج پدری به هنگام صبح بیدار نمی شود تا زندگی فرزندش را تیره سازد . هیچ مادری با خود نمی گوید « امروز اگر فرصتی پیش بیاید بر فرزندم دادخواهم زد و یا او را تحقیر خواهم کرد » . با این وجود باز هم جنگ و جدال در می گیرد . برای اجتناب از این وضع ناخواسته ، توجه به ا...

    آرشیو