دوشنبه 1397/07/30
    • داستان کوتاه و آموزنده

      پس از درگذشت پدر، پسر، مادرش را به خانه سالمندان برد و هر لحظه از او عيادت می‌کرد. يکبار از خانه سالمندان تماسی دريافت کرد که مادرش در حال جان دادن است! پس با شتاب رفت تا قبل از اينکه مادرش از دنيا برود، او را ببيند. از مادرش پرسيد: مادر چه می‌خواهی برايت انجام دهم؟ مادر گفت: از تو می‌خواهم که برای خانه سالمندان پنکه بگذاری، چون آنها پنکه ندارند و در يخچال غذاهای خوب بگذاری، چه شبها که بدون غذا خوابيدم... فرزند با تعجب گفت: داری جان می‌دهی و از من اين‌ها را درخواست می‌کنی؟ و قبلاً به من گلايه نکردی؟!!! مادر پاسخ داد: بله فرزندم! من با اين گرما و گرسنگی خو گرفتم و عادت کردم، ولی می‌ترسم تو وقتی فرزندانت در پيری تو را به اينجا می‌آورند، به گرما و گرسنگی عادت نکنی.

    آرشیو
اثرات حرف‌های بدون پشتوانه
10/2/2018 - ۱۰ مهر ۱۳۹۷ اثرات حرف‌های بدون پشتوانه

بیان صحبت‌هایی مبنی بر این که دولت و مجلس با هماهنگی هم و برای جلوگیری از بحرانی که موسسات مالی و اعتباری به آن دچار شدند و این‌که آن‌ها بتوانند بدهی خود را به بانک مرکزی پرداخت کنند روی به افزایش نرخ ارز آوردند، قابل قبول نیست.